Igazgatási szünet

2022. december 22 és 2023. január 6-a között

Tisztelt Tiszaadonyi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) számú kormányrendelet alapján, az energiaköltségek csökkentése érdekében Önkormányzatunk

igazgatási szünetet rendelt el 2022. december 22 és 2023. január 6-a között.

Fenti rendelkezés értelmében önkormányzatunk ügyeleti rendet tart fenn, melybe az ügyfelek általi kérelmek fogadása és ügyintézése nem tartozik bele.

Kivételt képeznek, az életveszéllyel járó helyzetekkel, valamint az anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek, a kérelemre történő anyakönyvi kivonat kiállítása kivételével.

Ezúton kérem az ügyfeleket, hogy ügyeiket igyekezzenek 2022. december 20-ig megindítani hivatalunknál, mert legközelebb 2023. január 9-én lesz a megszokott rend szerinti ügyfélfogadás.

Kérem fenti tájékoztatásom elfogadását és az abban foglaltak maradéktalan betartását.

Fejes Viktória
jegyző sk.