• Üdvözöljük

    Tiszaadony Község Honlapján!

HÍREK

Határozat-Erdő- és egyéb részletenként meghatározott kötelezettségek

Aranyosapáti Község Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Aranyosapátiban és térségében” címmel.

Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb. Gyermekkoromban alig hatszáz lakója volt, s ennek is jó felerészét az én nemzetségem tevé.

Benedek Elek

TÖRTÉNELEM

Községünk története

Beregi Sikságon az ukrán határ felé haladva a Tisza mentén kis falvak során át vezet az út az egyik legrégebbi településre Tiszaadonyba. A települést a XIII. században Fügedi Farkas bírtokolta, aki az egri káptalan elott eladta azt a Gutkeled nemzetségbol származó Apajanknak, O az unokájának Apaj istpán fiának vásárolta meg. Majd a Szalók nembeli Szalók Péternek 1290-ben.
Elso írásos formája „ODON” amely név az ismeretlen származású osi magyar személynévbol való. Valószínuleg a község határában olvadt galgó falu, amelynek sorsa tiszaadonyéval egyezo, a szalók nembeli Szalóki Mihály fia, Péter birtokolta 1298-ban is, amikor Eszenyi Tamás fiai Eszenyi és csapi jobbágyokkal lerombolták a falut, Szláv településnév. „a-dom a „som”-ot jelento Gogh szláv szóból származik. A település nevét 1475.-ben említik utoljára. Határához tartozott Teremszeg puszta is.

„A falu határát sűrűn szabdalták kisebb-nagyobb vizek, erek, patakocskák és tavak. Határpontokként a következő tavakat és folyókat sorolták fel: Tisza, Büdös halastó, Vid erdejénél. Határpatak, Bochogó folyó, Baranya mocsár, Melepir tó, Rekettyés-tó, Lapus rekettyefolyó végére a Csarnavoda.”

Községünk Egyháztörténete

Az egyházközössége 1645-ben alakult meg. 1665.-ben lelkipásztora Dobozi András volt. Az egykori római katolikus templom gót stílusú építmény volt, Ez a templom a XVI sz-ban már a reformátusok birtokában volt. A XVII.-ban a háborúk során elpusztult „csonkán hevert” csak a szentélye maradt fenn még ideig, óráig. A lerombolt templom helyére a hadjáratokon létszámában megfogyatkozott lakosok kis fatemplomot építettek. A XVIII sz. végén jutott el a lakosság arra az elhatározásra, hogy uj kőtemplomot építenek.
1784.-ben kezdték el az építkezést Győrfi György prédikátorságában A templom nyugati homlokzata elé 1822-ben építettek egy 28 méter magas kőtornyot. Az a körülmény – hogy a tiszaadonyi hívek a régi kőtemplom romjaira építkeztek később súlyos anyagi következményekkel járt. A templom falai a gyönge alapozás miatt helyenként lesüllyedtek, – minek következtében igen körülményes és költséges munkálattal kellett biztosítani a templom használhatóságát. Ez a munkálat ezzel egyidejűleg a templom belső kifestése az 1938. év elején történt meg. Ugyanakkor a torony is rendbe hozatott, új bádogfestést kapott és az ismét használatba vett templommal együtt a gyülekezet új harangot is szentelt. A belső berendezést Tóth János asztalosmester készitette.1834-ben kibővítették l937-ben és 1980-ban renoválták . A templomban emléktábla őrzi a II. világháborúban odamaradt 14 áldozat nevét 1945-ben helyezték el. De emlékmű is őrzi az elhurcoltak emlékét amit minden évben megkoszorúznak s még napjainkban is él olyan idős ember, aki 3-4 évet volt a Szovjetunióban elhurcolt. l938-ban már 140 görög katolikus élt a településen, számukra 1940.-ben építettek tomplomot. A görög katolikusok egyházilag jelenleg az aranyosapáti görög katolikus lelkészséghez tartozik.

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Kedves Látogató!

Tiszaadony polgármestereként szeretettel köszöntöm Tiszaadony Község Önkormányzatának Honlapján! Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik településünk iránt.

Honlapunk azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassuk településünk lakóit az intézményeinkben folyó munkálatokról, aktuális eseményeinkről, valamint betekintést kívánunk nyújtani jövőbeni terveinkbe is.

KÉPVISELŐTESTÜLET

Képviselőtestület:

Lakatos József
polgármester

Ducsi Sándor
alpolgármester

Képviselők:

Kapi Sándorné
Csatári István
Molnár Gábor

Információk

Orvosi rendelő:

2015. márciustól helyettesítő háziorvos Dr. Lajos Sándor Barabás
Kapi Sándorné Körzeti ápolónő
Hoó Lajosné Körzeti védőnő

Körzeti megbizottunk:
Simon Zsolt

Posta: 4 órás nyitvatartással
Postamester: Liba Sándorné
Helyi alkalmazott: Tóth Miklósné

Gyermekjóléti szolgálat:
Bogátiné Babják Ivett vezető

Házi segítségnyújtás:
Ebéd, bevásárlás, gyógyszerfelíratás, hóseprés, jelzőrendszeres szolgálat.

Ügyintézés

Körjegyzőség: 1990.-től Tiszakerecsennyel körjegyzőségben vagyunk, 2001.-től pedig Mátyussal is.
Körjegyző:Dr. Fejes Viktória 2016.-tól tölti be a tisztséget.

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő – Péntek 7.30 – 16.00

Ebédszünet: 12.00 – 12.30

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:
Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Szerda 8.00-12.00 óráig

Jegyző ügyfélfogadási ideje:

Kedd 8.00-12.00 óráig

Önkormányzati alkalmazottak:
Tótok Zoltánné Igazgatási főelőadó
E-mail: [email protected]
Az Önkormányzat e-mail címe:

[email protected]
Misku Jánosné Hivatalsegéd

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre köteles az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásban a gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó. Más ügyekben, egyéb adózói és ügyféli kör nem köteles az elektronikus ügyintézésre!

DOKUMENTUMTÁR

PÁLYÁZATOK

Sajtóközlemény-Tiszaadony belterületi csapadékvíz elvezetés-2023.09.27.

Tiszaadony Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00029 azonosítójú, „Tiszaadony belterületi csapadékvíz elvezetés című” pályázatával 337.918.121.-, Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-2.1.3-16-SB2 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” tárgyú felhívás keretein belül.
© Copyright - Tiszaadony